Zondagsschool

by bobsbrains

Iedere zondag staan de kinderen paraat. De school biedt kinderen uit economisch zwakke wijken een mogelijkheid om hun toekomst te verbreden. Eigenlijk zou iedereen hier een paar keer mee moeten lopen. Goede sfeer, leergierige kinderen, bereidwillig om dingen te leren die ze van thuis uit niet direct meekrijgen. Enthousiaste vrijwillige docenten. Ik leer ook.

Dat de armoede niet zozeer zit in de materie -het adagium “ieder kind de nieuwste smartphone” zou hier goed opgaan- maar in de opvoeding des te meer. Zo speelt een aantal jonge kinderen kennelijk zeer gewelddadige games, gekregen van de ouders. “Ik heb ze duidelijk laten weten daar absoluut niet van gediend te zijn” zegt een docente. “En kennelijk laat ze dat niet koud”.”Juf, juf!” had een leerling haar de les erop enthousiast aangesproken, “Gisteren heb ik een game gespeeld zónder wapens!”